Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
SOCIAL

Sindicatele din învățământ anunță intrarea în GREVĂ pe 19 ianuarie

Sindicatele din învățământ anunță intrarea în grevă de avertisment pe 19 ianuarie deoarece Guvernul României umilește profesorii de ani de zile prin subfinanțare, nerespectarea legii cadru nr. 153/2017 și neadoptarea unor măsuri de îmbunătățire a condițiilor de salarizare ale personalului din sistemul educațional, precum și alte promisiuni neonorate ale guvernelor PSD, PNL, USR și UDMR.

Comunicatul sindicatelor din învățământ

FEDERAȚIA SINDICATELOR DIN EDUCAȚIE „SPIRU HARET” și FEDERAȚIA
SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂȚĂMÂNT– organizații reprezentative la nivel de sector
de activitate învățământ preuniversitar;
Având în vedere:

 1. SUBFINANȚAREA permanentă a sistemului de învățământ, în contradicție
  totală cu politica Uniunii Europene de a se investi masiv în educație și cu prevederile
  Legii educației naționale nr. 1/2011, modificată și completată;
 2. NERESPECTAREA de către guvernanți a dispozițiilor Legii-cadru nr. 153/2017
  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 3. NEADOPTAREA unor măsuri de îmbunătățire a condițiilor de salarizare ale
  personalului din sistemul educațional (cadre didactice, personal didactic auxiliar și
  nedidactic), în condițiile în care:
 • salariații din învățământul preuniversitar se regăsesc în pătrimea inferioară a
  grilelor de salarizare stabilite prin Legea-cadru nr. 153/2017;
 • salariul mediu în învățământ este cu 30% mai mic decât cel din administrația
  publică;
 • cuantumul sporurilor, indemnizațiilor etc., este limitat, fiind raportat la un alt
  salariu de bază („istoric”) decât cel efectiv în plată;
 • există o diferențiere discriminatorie între personalul didactic ce beneficiază de
  calculul corect al drepturilor salariale suplimentare prevăzute de Legea nr. 153/2017 în
  baza hotărârilor judecătorești definitive, începând cu 01.09.2017 (în cazul tranșelor de
  vechime în învățământ), respectiv, începând cu 01.01.2019/data stabilită prin hotărâre
  (în cazul majorărilor/creșterilor salariale prevăzute de art. 15 din Legea-cadru nr.
  153/2017, la art. 4, art. 5 alin. (1), art. 7 şi art. 8 din anexa nr. I cap. I lit. B „Reglementări
  specifice personalului didactic din învăţământ” la aceasta) și restul personalului didactic;
 • nu se acordă sporurile pentru condiții de muncă prevăzute de Regulamentele
  emise în baza Legii-cadru nr. 153/2017;
 1. PROROGAREA, în ultimii doi ani, a acordării tranșelor de majorare a salariilor
  de bază, pentru personalul din sistemul educațional, în vederea atingerii salariilor
  prevăzute de anexele la Legea-cadru nr. 153/2017 pentru anul 2022;
  str. Tunari, nr. 41, sect.2, Bucureşti-Romania, tel. 004.021.2102409, fax.004.021.2104165
  str. Justiţiei, nr.65, sect.4, Bucureşti-Romania, tel. 004.021.3371140
  email: office@fsespiruharet.ro
 2. NEAPLICAREA Legii nr. 109/2020, în temeiul căreia Ministerul Educației trebuie
  să asigure, la cerere, fiecărui cadru didactic şi fiecărui elev un dispozitiv – laptop sau
  tabletă, cu conexiune la internet – mijloace absolut necesare, pentru ca, în această
  perioadă pandemică, procesul instructiv-educativ să poată continua și în mediul on-line;
 3. NEPLATA orelor suplimentare pentru munca prestată de personalul didactic
  auxiliar și nedidactic peste timpul normal de muncă (în condițiile în care compensarea
  muncii suplimentare cu timp liber corespunzător este imposibilă);
 4. NEASIGURAREA numărului de posturi didactice auxiliare și nedidactice
  necesare pentru ca unitățile de învățământ să își desfășoare activitatea în condiții cât
  mai bune, mai ales în contextul epidemiologic actual;
 5. PLATA PARȚIALĂ a orelor remediale efectuate în anul 2021;
  Față de refuzul guvernanților de a purta negocieri cu federaţiile sindicale din
  educaţie și de a adopta măsuri concrete pentru:
 6. ACORDAREA, încă de la începutul anului 2022, a salariilor de bază prevăzute
  de anexele la Legea-cadru nr. 153/2017 pentru personalul din învățământ (cadre
  didactice, personal didactic auxiliar și nedidactic);
 7. ALOCAREA procentului de 6% din P.I.B. pentru finanțarea educației;
 8. ADOPTAREA UNEI MĂSURI LEGISLATIVE DE NATURĂ REPARATORIE, prin care
  întregul personal didactic să beneficieze de calculul și plata corecte ale drepturilor
  salariale cuvenite conform tranșelor de vechime în învățământ (de la data de
  01.09.2017), respectiv ale drepturilor reglementate ca majorări/creșteri salariale
  (începând cu 01.01.2019), potrivit Legii-cadru nr. 153/2017;
 9. ACORDAREA SPORURILOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCĂ prevăzute de
  Regulamentele emise în baza Legii-cadru nr. 153/2017;
 10. PLATA ORELOR SUPLIMENTARE pentru munca prestată de personalul didactic
  auxiliar și nedidactic peste timpul normal de muncă;
 11. SUPLIMENTAREA NUMĂRULUI DE POSTURI DIDACTICE AUXILIARE ȘI
  NEDIDACTICE necesare pentru ca unitățile de învățământ să își desfășoare activitatea
  în condiții cât mai bune;
  În baza rezultatelor referendum-ului desfășurat,
  Au hotărât declanşarea GREVEI DE AVERTISMENT în data de 19 ianuarie 2022,
  cu încetarea lucrului în instituțiile și unitățile de învățământ unde există membri de
  sindicat ai F.S.E. „SPIRU HARET” și F.S.L.I. și, în intervalul orar 11:00-13:00.

Puteţi urmări ştirile 10TV.RO şi pe Facebook!

Albu Mihaela

Albu Mihaela lucrează în presă din 2011 și a învăţat să facă ştiri la o televiziune locală unde s-a specializat pe politică, justiției și economie.

Comentează

Back to top button