POLITICĂ

AUR: Suntem solidari cu sindicatele din Educație! Guvernul are promisiuni neonorate față de profesori

AUR cere Guvernului condus de Nicolae Ciucă să își respecte promisiunile făcute în campania electorală, în fața Sindicatelor din Educației. Toate guvernele președinteleui Iohannis, de la Viorica Dăncilă la Nicolae Ciucă, au au amăgit personalul din educație și profesorii cu măriri salariale care nu au mai venit niciodată. Profesorii au primit de la Guvern 65 de lei la salariu.

„Suntem solidari cu sindicatele din Educație! Salariile angajaților din Educație se află în subsolul grilei de salarizare, mult sub nivelul celor din Justiție, Sănătate sau Administrație Publică. O mare parte dintre profesori au salarii de 1800-1900 lei, iar Legea 153/2017 care stabilește nivelele salariale ale angajaților din Educație nu este respectată. În insitutiile și unitățile de învățământ unde există membri de sindicat F.S.L.I. și F.S.E. Spiru Haret, va avea loc o grevă de avertisment în data de 19 ianuarie între orele 11-13! Susținem această inițiativă, mai ales după modul în care au fost tratați profesorii și sistemul de educație în acești 2 ani de pandemie.”, a declarat Partidul Alianța pentru Unirea Românilor pe pagina sa oficială de Facebook.

Ce au cerut profesorii Guvernului PSD/PNL/UDMR

Având în vedere:

 1. SUBFINANȚAREA permanentă a sistemului de învățământ, în contradicție
  totală cu politica Uniunii Europene de a se investi masiv în educație și cu prevederile
  Legii educației naționale nr. 1/2011, modificată și completată;
 2. NERESPECTAREA de către guvernanți a dispozițiilor Legii-cadru nr. 153/2017
  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 3. NEADOPTAREA unor măsuri de îmbunătățire a condițiilor de salarizare ale
  personalului din sistemul educațional (cadre didactice, personal didactic auxiliar și
  nedidactic), în condițiile în care:
 • salariații din învățământul preuniversitar se regăsesc în pătrimea inferioară a
  grilelor de salarizare stabilite prin Legea-cadru nr. 153/2017;
 • salariul mediu în învățământ este cu 30% mai mic decât cel din administrația
  publică;
 • cuantumul sporurilor, indemnizațiilor etc., este limitat, fiind raportat la un alt
  salariu de bază („istoric”) decât cel efectiv în plată;
 • există o diferențiere discriminatorie între personalul didactic ce beneficiază de
  calculul corect al drepturilor salariale suplimentare prevăzute de Legea nr. 153/2017 în
  baza hotărârilor judecătorești definitive, începând cu 01.09.2017 (în cazul tranșelor de
  vechime în învățământ), respectiv, începând cu 01.01.2019/data stabilită prin hotărâre
  (în cazul majorărilor/creșterilor salariale prevăzute de art. 15 din Legea-cadru nr.
  153/2017, la art. 4, art. 5 alin. (1), art. 7 şi art. 8 din anexa nr. I cap. I lit. B „Reglementări
  specifice personalului didactic din învăţământ” la aceasta) și restul personalului didactic;
 • nu se acordă sporurile pentru condiții de muncă prevăzute de Regulamentele
  emise în baza Legii-cadru nr. 153/2017;
 1. PROROGAREA, în ultimii doi ani, a acordării tranșelor de majorare a salariilor
  de bază, pentru personalul din sistemul educațional, în vederea atingerii salariilor
  prevăzute de anexele la Legea-cadru nr. 153/2017 pentru anul 2022;
  str. Tunari, nr. 41, sect.2, Bucureşti-Romania, tel. 004.021.2102409, fax.004.021.2104165
  str. Justiţiei, nr.65, sect.4, Bucureşti-Romania, tel. 004.021.3371140
  email: office@fsespiruharet.ro
 2. NEAPLICAREA Legii nr. 109/2020, în temeiul căreia Ministerul Educației trebuie
  să asigure, la cerere, fiecărui cadru didactic şi fiecărui elev un dispozitiv – laptop sau
  tabletă, cu conexiune la internet – mijloace absolut necesare, pentru ca, în această
  perioadă pandemică, procesul instructiv-educativ să poată continua și în mediul on-line;
 3. NEPLATA orelor suplimentare pentru munca prestată de personalul didactic
  auxiliar și nedidactic peste timpul normal de muncă (în condițiile în care compensarea
  muncii suplimentare cu timp liber corespunzător este imposibilă);
 4. NEASIGURAREA numărului de posturi didactice auxiliare și nedidactice
  necesare pentru ca unitățile de învățământ să își desfășoare activitatea în condiții cât
  mai bune, mai ales în contextul epidemiologic actual;
 5. PLATA PARȚIALĂ a orelor remediale efectuate în anul 2021;
  Față de refuzul guvernanților de a purta negocieri cu federaţiile sindicale din
  educaţie și de a adopta măsuri concrete pentru:
 6. ACORDAREA, încă de la începutul anului 2022, a salariilor de bază prevăzute
  de anexele la Legea-cadru nr. 153/2017 pentru personalul din învățământ (cadre
  didactice, personal didactic auxiliar și nedidactic);
 7. ALOCAREA procentului de 6% din P.I.B. pentru finanțarea educației;
 8. ADOPTAREA UNEI MĂSURI LEGISLATIVE DE NATURĂ REPARATORIE, prin care
  întregul personal didactic să beneficieze de calculul și plata corecte ale drepturilor
  salariale cuvenite conform tranșelor de vechime în învățământ (de la data de
  01.09.2017), respectiv ale drepturilor reglementate ca majorări/creșteri salariale
  (începând cu 01.01.2019), potrivit Legii-cadru nr. 153/2017;
 9. ACORDAREA SPORURILOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCĂ prevăzute de
  Regulamentele emise în baza Legii-cadru nr. 153/2017;
 10. PLATA ORELOR SUPLIMENTARE pentru munca prestată de personalul didactic
  auxiliar și nedidactic peste timpul normal de muncă;
 11. SUPLIMENTAREA NUMĂRULUI DE POSTURI DIDACTICE AUXILIARE ȘI
  NEDIDACTICE necesare pentru ca unitățile de învățământ să își desfășoare activitatea
  în condiții cât mai bune;
  În baza rezultatelor referendum-ului desfășurat,
  Au hotărât declanşarea GREVEI DE AVERTISMENT în data de 19 ianuarie 2022,
  cu încetarea lucrului în instituțiile și unitățile de învățământ unde există membri de
  sindicat ai F.S.E. „SPIRU HARET” și F.S.L.I. și, în intervalul orar 11:00-13:00.

Puteţi urmări ştirile 10TV.RO şi pe Facebook!

Albu Mihaela

Albu Mihaela lucrează în presă din 2011 și a învăţat să facă ştiri la o televiziune locală unde s-a specializat pe politică, justiției și economie.

Comentează

Back to top button