ECONOMIE

Expert în energie: Uitaţi de piaţa liberă, reglementaţi preţul, altfel distrugeţi tot! Energia e vitală

Statul are în mâini 80% din pro­ducţia de energie din România şi po­si­bilitatea de a stabili preţul acesteia pen­tru şase luni de zile, dar în loc de a lua cea mai simplă măsură preferă să dea vina pe furnizorii străini şi să im­plementeze scheme încâl­cit­e care ori­cum nu asigură pro­tecţie pentru toţi consu­ma­torii. „Vorbim de discri­mi­nări când noi toţi consumăm ener­gie“, spun oamenii din piaţă.

Scumpirea energiei şi a gazului na­tural din ultimul an, tendinţă vizi­bilă încă din martie anul trecut, scoa­te la iveală multiple anomalii ale pie­ţe­lor din România, dar şi incapaci­ta­tea statului de a gestiona din timp o cri­ză care acum duce în corzi toată eco­nomia. În timp ce producătorii au mar­cat profituri de vis, sub pro­tec­ţia lip­sei de acţiune a auto­ri­tăţilor locale, res­tul eco­no­miei ce­dea­ză sub pre­siu­nea celor mai mari preţuri din istorie.

„Reglementaţi preţul. Este cea mai simplă măsu­ră. Ai po­si­bilitatea să faci acest lucru pentru 6 luni de zile. Care e problema? Au dis­trus tot“, spu­ne Ştefan Gadola, unul din­tre fon­da­torii EnergoBit, com­panie ac­ti­vă în zo­na de servicii şi echi­pa­men­te pentru in­dustria energetică.

Un proiect al ANAF, publicat pe 17 ia­nuarie, pe site-ul instituţiei, pro­pune impozitarea ve­ni­turilor supli­mentare încasate de pro­du­cătorii de energie ca urmare a ex­ploziei preţurilor.

Puteţi urmări ştirile 10TV.RO şi pe Facebook!

Albu Mihaela

Albu Mihaela lucrează în presă din 2011 și a învăţat să facă ştiri la o televiziune locală unde s-a specializat pe politică, justiției și economie.

Comentează

Back to top button