ISTORIE

25 ianuarie 1465 – Ştefan cel Mare cucereşte Chilia de la păgîni după două zile de lupte grele şi bomardament intens

La 25 ianuarie 1465 (25 ghenarie 6973) Ştefan III-lea cel Mare al Moldovei cucereşte cu oastea cetatea Chiliei. Evenimentul se încadra în campania reuşită de retrocedare a cetăţilor luate de păgîni din iarna 1464-1465: cetatea Chilia (pe Dunăre) şi cetatea Albă (pe Nistru). Campania lui Ştefan vodă, în cadrul căreia pentru a doua oară asediază cetatea Chilia, a fost una meticulos pregătită. Momentul atacului a fost foarte bine gîndit deoarece oastea ungară a regelui Matei Corvin se lupta cu otomanii în Bosnia, iar garnizoana ungară fusese înlocuită de domnul Munteniei, Radu cel Frumos (fratele lui Vlad Ţepeş) dar care se supusese Porţii otomane.

Deja la miezul nopţii de 23-24 ianuarie 1465 Ştefan vodă nimereşte în oraş printr-o poartă deschisă de tîrgoveţi, în urma unei înţelegeri secrete cu locuitorii cetăţiii. Ştefan vodă cucereşte cetatea Chilia la 25 ianuarie 1465 după două zile de lupte şi bombardament intens a artilriei moldoveneşti.
Pentru a fi pregătit în faţa eventualei riposte otomane, Ştefan a chemat ţara la arme, dar în acelaşi timp a trimis sultanului Mehmed II-lea daruri şi tributul, iar acesta s-a declarat mulţumit pînă la urmă, după ce, iniţial, aruncase solii Moldovei în temniţă. La conducerea cetăţii a fost instalat pîrcălabul Isaia, cumnatul domnitorului.

Cucerirea Chiliei a întărit sistemul de fortificaţii al Moldovei pe direcţia cea mai ameninţată, în vederea stăvilirii tentativelor de forţare a Dunării maritime, şi a adus sume importatnte de bani provenite din vama asupra unor produse bogate şi variate, vamă care a intrat în vistieria Moldovei.

Notă

  • „Vă leatul 6973 <1465> meseţă ghenarie 23, adunîndu Ştefan vodă multă oaste de ţară, vrîndu să răscumpere cetăţile carile le luase păgînii de la alţi domni, pogorît-au cu toată puterea sa spre cetatea Chiliei. Şi sosindu la cetate miercuri spre joi, la miazănoapte, au încunjurat cetatea. Însă joi nu s-au apucat de harţu, iară vineri dins-de-dimineaţă au început a bate cetatea şi aşa toată zioa s-au hărţuit pînă în seară. Iară sîmbăta să închinară cei din cetate şi intra Ştefan vodă în cetatea Chiliei. Şi acolo petrecîndu trei zile veselindu-să, lăudîndu pre Dumnezeu, îmblînzia oamenii în cetate.” (Grigore Ureche, Letopiseţul Ţări Moldovei)

Comentează

Back to top button