ECONOMIE

Care este salariul minim pentru o badantă în Italia pentru anul 2023

De la 1 ianuarie 2023, retribuțiile minime pentru lucrătorii casnici, inclusiv îngrijitoare, menajere și bone, vor crește în funcție de categoria de încadrare. Rămâne la latitudinea angajatorului să ofere un salariu mai mare, dar minimele sunt cele din tabelele de mai jos, actualizate și publicate de Ministerul Muncii din Italia.

După discuțiile dintre sindicate și patronate, care nu au ajuns la niciun acord, salariile personalului casnic crește cu 9,2%, după cum a oficializat circulara transmisă de Ministerul Muncii și publicată pe data de 18 ianuarie. Pentru indemnizația de masă și cazare majorarea este de 11,5%, ținând astfel cont de 100% din indicele inflației înregistrat de Istat, precizează Money.it.

  • Tabelul de mai jos se referă la lucrătoarele care lucrează „la fix”, adică locuiesc la domiciliul persoanei asistate. Pentru acestea, salariile minime în 2023 sunt următoarele, în funcție de categoria de încadrare:

A – 725,19 euro;

AS – 857,06 euro;

B – 922,98 euro;

BS – 988,90;

C – 1.054,85 euro;

CS – 1.120,76 euro;

D – 1.318,54 euro (plus o indemnizatie de 194,98 euro);

DS – 1.384,46 euro (plus indemnizație de 194,98 euro).

  • Al doilea tabel se referă la lucrătorii „la fix”, dar cu orar redus, clasificați în nivelurile C, B și B super. Acest tabel este valabil și pentru studenții cu vârsta cuprinsă între 16 și 40 de ani, care urmează cursuri de studii valabile în scopul obținerii unei calificări recunoscute:

B – 659,27 euro;

BS – 692,25 euro;

C – 764,74 euro.

  • În ceea ce privește lucrătorii casnici care nu conviețuiesc cu persoana asistată, salariile minime sunt stabilite cu plata la oră:

A – 5,27 euro/oră;

AS – 6,21 euro/oră;

B – 6,58 euro/oră;

BS – 6,99 euro/oră;

C – 7,38 euro/oră;

SC – 7,79 euro/oră;

D – 8,98 euro/oră;

DS – 9,36 euro/oră.

  • În cazul personalului casnic care este angajat pentru servicii de îngrijire pe timp de noapte, există două niveluri de clasificare diferită, precum:

– pentru persoanele asistate care se pot deplasa singure – îngrijitoarele fără o calificare în domeniu vor fi încadrate la categoria B Super, cu o retribuție lunară de 1.137,23 euro;

– pentru persoanele asistate imobilizate la pat, care nu se pot deplasa singure – îngrijitoarele fără o calificare în domeniu vor fi încadrate la categoria C Super, cu o retribuție lunară de 1.288,87 euro. Pentru îngrijitoarele calificate, cu pregătire în domeniu, nivelul de încadrare este D Super, cu un salariu minim de 1.592,17 euro pe lună.

  • Valoarea indemnizației de masă și cazare pe care o primește personalul casnic care locuiește la domiciliul angajatorului va fi de:

Prânz și/sau mic dejun – 2,26 euro/zi;

Cina – 2,26 euro/zi;

Cazare – 1,95 euro/zi;

Pentru un total de 6,47 euro.

Fluturașul de salariu (busta paga) trebuie întocmit în dublu exemplar și trebuie semnat de lucrător. De regulă, ziua de plată se stabilește de comun acord între angajator și salariat, în perioada cuprinsă între 1 și 10 zile ale lunii următoare celei la care se referă retribuțiile.

Printre obligațiile angajatorului se numără și cea de a emite CU (Certificazione unica – fostul CUD) până în luna martie a anului următor.

În Italia, salariul îngrijitoarelor, menajerelor și bonelor poate fi plătit și în numerar, cu respectarea limitelor stabilite de lege. De exemplu, începând din acest an limita care nu trebuie depășită este de 5.000 de euro.

Clasificarea lucrătorilor, program de lucru și atribuții

1. Lucrătorii sunt clasificaţi pe patru niveluri, fiecărui nivel corespunzându-i doi parametri de remuneraţie, dintre care cel superior poartă denumirea de „super”:

Nivelul A

Aparţine acestui nivel personalul casnic generic, care nu este responsabil de îngrijirea persoanelor, fără experienţă profesională sau cu experienţă profesională (acumulată chiar şi la diferiţi angajatori) de mai puţin de 12 luni, precum şi lucrătorii care, deţinând experienţa necesară , îndeplinesc în mod competent sarcinile ce corespund profilurilor de muncă indicate, la nivel executiv şi sub controlul direct al angajatorului.

Profiluri:

a) Personal casnic cu mai puţin de 12 luni de experienţă profesională, care nu este responsabil de îngrijirea persoanelor. Îndeplineşte sarcini aferente personalului casnic, la nivel de nou angajat şi în primă fază de formare. La împlinirea celor douăsprezece luni de vechime, acest lucrător va fi clasificat la nivelul B, cu titlul de angajat generic multifuncţional;

b) Responsabil de curăţenie. Îndeplineşte exclusiv sarcini legate de curăţenia casei;

c) Responsabil de spălătorie. Îndeplineşte sarcini legate de spălarea rufelor;

d) Ajutor în bucătărie. Îndeplineşte sarcini de ajutor de bucătar;

e) Grăjdar. Îndeplineşte sarcini de curăţare normală a hambarului şi de îngrijire generală a calului/cailor;

f) Asistent pentru animale de companie. Îndeplineşte sarcini de îngrijire a animalelor de companie;

g) Responsabil de curăţarea şi irigarea spaţiilor verzi;

h) Muncitor obişnuit. Îndeplineşte sarcini manuale, ce presupun efort, fie pentru curăţenii generale, fie în contextul unor intervenţii de întreţinere minoră.

Nivelul A super

Profiluri:

a) Personal de companie. Îndeplineşte exclusiv sarcini ce ţin de simpla companie a persoanelor autosuficiente, fără a presta vreun fel de activitate;

b) Bonă. Îndeplineşte sarcini ocazionale şi / sau neregulate de supraveghere a copiilor în timpul absenţei membrilor familiei, excluzându-se orice prestare de activităţi de îngrijire.

Nivel B

Aparţine acestui nivel personalul casnic care, deţinând experienţa necesară, îndeplineşte cu competenţe specifice propriile sarcini, chiar şi la nivel executiv.

Profiluri:

a) Lucrător generic multifuncţional. Acesta îndeplineşte sarcinile legate de cursul normal al vieţii de familie, prestând, chiar şi deodată, activităţi de spălare şi curăţare a casei, cu responsabilităţi în bucătărie, în spălătorie, de îngrijire a animalelor de companie, precum şi alte sarcini realizate în cadrul acestui nivel;

b) Paznic de reşedinţă privată. Îndeplineşte sarcini de supraveghere a casei angajatorului şi aferente acestora, precum şi, dacă i se oferă cazare pe proprietate, sarcini de pază;

c) Responsabil de călcat. Îndeplineşte sarcini legate de călcat;

d) Camerist(ă). Îndeplineşte sarcini de servire a mesei şi de curăţare a camerei;

e) Grădinar. Responsabil de îngrijirea spaţiilor verzi şi sarcini aferente acţiunilor de întreţinere;

f) Muncitor calificat. Îndeplineşte sarcini manuale în contextul unor intervenţii, chiar şi complexe, de întreţinere;

g) Conducător auto. Îndeplineşte sarcini de conducere a vehiculelor cu motor utilizate pentru transportul persoane şi al bunurilor familiei, efectuând şi sarcini de întreţinere de rutină şi de curăţare;

h) Responsabil de rearanjarea camerelor şi de servirea micului dejun, chiar şi pentru oaspeţii angajatorului. Îndeplineşte sarcinile obişnuite prevăzute pentru lucrătorul generic multifuncţional, ocupându-se şi de rearanjarea camerelor şi de servirea micului dejun pentru oaspeţii angajatorului.

Nivel B super

Profil:

a) Asistent pentru persoane autosuficiente. Îndeplineşte sarcini de asistenţă pentru persoane (vârstnici sau copii) auto-suficiente, inclusiv, la cerere, activităţi legate de nevoile de alimentaţie şi curăţenie a casei unde locuiesc persoanele asistate.

Nivel C

Aparţine acestui nivel personalul casnic care, deţinând cunoştinţe de bază specifice, atât teoretice cât şi tehnice, referitoare la îndeplinirea sarcinilor atribuite, îşi desfăşoară activitatea cu o totală autonomie şi responsabilitate.

Profil:

a) Bucătar. Îndeplineşte sarcini specifice preparării meselor şi activităţilor aferente din bucătărie, precum şi de aprovizionare cu materii prime.

Nivel C super

Profil:

a) Asistent pentru persoane dependente (fără formare). Îndeplineşte sarcini de asistenţă pentru persoane dependente, inclusiv, la cerere, activităţi legate de nevoile de alimentaţie şi curăţenie a casei unde locuiesc persoanele asistate.

Nivel D

Aparţine acestui nivel personalul casnic care, îndeplinind cerinţele profesionale necesare, ocupă locuri de muncă specifice, caracterizate prin răspundere, autonomia deciziilor şi / sau coordonare.

Profiluri:

a) Administrator al bunurilor familiei. Îndeplineşte sarcini legate de administrarea bunurilor familiei;

b) Majordom. Îndeplineşte sarcini de gestionare şi coordonare legate de toate nevoile aferente serviciilor prestate în jurul vieţii de familie;

c) Guvernantă. Îndeplineşte sarcini de coordonare referitoare la activităţile menajerei, responsabilului de călcat, spălătorie, garderobă şi altele asemănătoare;

d) Bucătar-şef. Îndeplineşte sarcini de gestionare şi coordonare referitoare la toate nevoile aferente preparării meselor şi, în general, la activităţile din bucătărie şi cămară;

e) Grădinar-şef. Îndeplineşte sarcini de gestionare şi coordonare legate de toate nevoile aferente îngrijirii spaţiilor verzi şi de acţiunile implicite de întreţinere a acestora;

f) Preparator. Îndeplineşte sarcini de instruire şi / sau educare a membrilor familiei.

Nivel D super

Profiluri:

a) Asistent pentru persoane dependente (format). Îndeplineşte sarcini de asistenţă pentru persoane dependente, inclusiv, la cerere, activităţi legate de nevoile de alimentaţie şi curăţenie a casei unde locuiesc persoanele asistate. b) Director de casă. Îndeplineşte sarcini de gestionare şi coordonare legate de toate cerinţele aferente bunei funcţionări a casei.

Note privind raportul:

1) lucrătorul responsabil de îndeplinirea mai multor sarcini are dreptul de a fi clasificat la nivelul corespunzător sarcinilor predominante

2) Prin persoană autosuficientă se înţelege o persoană capabilă de a efectua activităţile cele mai importante legate de îngrijirea propriei persoane şi de activităţile sociale.

3) Formarea personalului, dacă acest lucru este prevăzut pentru atribuirea calificării, se înţelege că există atunci când lucrătorul deţine o diplomă în domeniul specific aferent sarcinilor de lucru, obţinută în Italia sau în străinătate, atâta timp cât echivalentă, chiar şi de la cursuri de formare cu durată minimă impusă de legislaţia regională, însă nu mai mică de 500 de ore.

Sursa Adevarul

Puteţi urmări ştirile 10TV.RO şi pe Facebook!

Albu Mihaela

Albu Mihaela lucrează în presă din 2011 și a învăţat să facă ştiri la o televiziune locală unde s-a specializat pe politică, justiției și economie.

Comentează

Back to top button