ANCHETE

Cum și-a bătut Statul joc de 223 milioane de euro. AAAS a acționat în afara termenului de prescripție

Un raport al Curții de Conturi arată modul superficial cum angajații unei instituții de stat a tratat problema în justiție pentru recuperarea unei sume de 223 de milioane de euro.

Eșecul privatizării uzinei Electroputere din Craiova se poate imputa și angajaților Autorității pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), agenție a Guvernului României, înființată în decembrie 1998 care se ocupă de privatizarea unor companii de stat.

În Raportul public al Curții de Conturi pe anul 2021 se spune că în cazul contractului de vânzare-cumpărare acțiuni al SC Electroputere SA Craiova, în urma verificărilor efectuate, AAAS a constatat neîndeplinirea întocmai, de către cumpărător, a planului de afaceri, așa cum acesta a fost asumat prin contractul de vânzare-cumpărare acțiuni și prin oferta tehnică depusă la momentul privatizării. În baza hotărârii Consiliului de Supraveghere și Îndrumare, AAAS a acționat în justiție cumpărătorul pentru obligația de a face. Curtea de Apel a reținut că, pe de o parte, pentru unele pretenții, respectiv daune-interese în sumă de 223.732,9 mii euroAAAS a acționat în afara termenului de prescripție, iar, pe de altă parte, a apreciat că au existat deficiențe în ceea ce privește formularea și susținerea pretențiilor sale în justiție, în condițiile în care cumpărătorul nu și-a îndeplinit obligațiile asumate prin contractul de vânzare-cumpărare acțiuni. AAAS a
fost obligată să plătească cumpărătorului suma de 22,4 mii euro
, echivalentul în lei la cursul BNR din data plății, cu titlul de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat. Astfel, valoarea totală estimată a abaterii a fost de 223.755,3 mii euro (1.103.113 mii lei).

Raportul Curții de Conturi este elaborat în 2022 dar anul analizat este 2021. În cea mai mare parte a anului președinte a fost Cătălin Stancu, președintele USR Brăila. Acesta a fost numit de către premierul de atunci, Florin Cîțu, la 26 februarie. La 14 septembrie a apărut decizia de eliberare din funcție a acestuia, iar în locul lui a fost numit interimar Claudiu Constantin Năstasă, vicepreședintele AAAS.

Arabii nu și-au îndeplinit obligațiile

Curtea de Conturi nota în raportul din 2015 că saudiții de la Al-Arrab Contracting Company Limited nu și-au îndeplinit Planul de afaceri prevăzut în contractul de privatizare al Electroputere. ”Contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni nr. 67/30.10.2007, încheiat între AVAS și AL-ARRAB CONTRACTING COMPANY LIMITED cumpărătorul AL-ARRAB CONTRACTING COMPANY LIMITED nu a îndeplinit Planul de afaceri, așa cum acesta a fost
asumat prin contractul sus-menționat, nerealizând întocmai angajamentele asumate prin oferta financiară și planul de afaceri, cu mențiunea că planul de afaceri putea fi modificat, în funcție de evoluția condițiilor de piață, prin încheierea unui act adițional”, se spune în raport.

Referitor la îndeplinirea obligațiilor privind salariații, cumpărătorul nu a atins ținta propusă (un număr de 3.353 de salariați, în cel de-al cincilea an investițional), la 31.12.2012 societatea având un număr de numai 1.021 de salariați, în condițiile în care, conform ofertei financiare, ofertantul s-a angajat să mențină în societate, pe perioada derulării planului de afaceri (cinci ani), numărul de 2.635 de salariați, angajați cu contract de muncă pe durată nedeterminată (eventualele reduceri ale acestui număr de salariați urmând a se produce numai din cauze naturale sau ca urmare a încetării contractelor individuale de muncă, de drept prin acordul părților, demisia salariatului sau din motive imputabile salariatului)

Prin Contractul de vânzare-cumpărare acțiuni nu s-a prevăzut o clauză penalizatoare pentru nerespectarea obligației privind menținerea în societate a numărului de personal prevăzut în Planul de afaceri.

Ca urmare a constatării de către AAAS, în urma verificărilor efectuate, a neîndeplinirii întocmai, de către cumpărător, a Planului de afaceri, așa cum acesta a fost asumat prin Contractul de vânzare-cumpărare acțiuni și prin oferta tehnică depusă la momentul privatizării, prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere și Îndrumare nr. 1/27.01.2015 a fost aprobată acționarea în justiție a cumpărătorului pentru obligația de a face. Cauza figurează la Tribunalul București ca fiind suspendată.

Potrivit raportului, cumpărătorul nu a respectat termenul de realizare a investiției (13.11.2010), aferente anului III investițional, în sumă totală de 5 milioane euro, raportată ca realizată, AVAS nerecunoscând ca investiție o operațiune în valoare de 1.435 mii euro, ce reprezintă compensarea valorii unei părți din investiție cu dobânda datorată de către SC Electroputer SA Craiova Cumpărătorului, ca urmare a unui împrumut acordat de acesta societății. Această operațiune nu se încadrează în sursele de finanțare pentru investiții, prevăzute de OG nr. 25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de acțiuni deținute de stat la societățile comerciale.

Pentru nerealizarea integrală, până la data scadentă (13.11.2010), a investițiilor angajate pentru anul III investițional, conform contractului, AAAS a calculat penalități în sumă de 287 mii euro, acționând Cumpărătorul în instanță, în anul 2013.

Prin Hotărârea pronunțată în anul 2015, Tribunalul București a admis acțiunea și a obligat Cumpărătorul la plata către vânzător a sumei de 287 mii euro, în echivalent lei la cursul BNR din ziua plății, reprezentând despăgubiri.

Împotriva acestei hotărâri, Cumpărătorul a formulat apel. Din informațiile de pe site-ul instanței de judecată, rezultă că, la termenul de judecată din data de 10.02.2016, Curtea de Apel București, prin Hotărârea nr. 255/10.02.2016, a respins apelul ca nefondat, cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare.

Odiseea privatizării

Societatea de la Craiova a fost greu de vândut. Prima licitație a avut loc în în 2001, când și-au arătat interesul General Motors, Asociația Salariaților și Compania de Transport Feroviar București. Cea mai bună ofertă a venit de la Asciația Salariaților însă guvernul Adrian Năstase a considerat că aceasta nu este destul de puternică financiar ca să obțină contractul.

Șase ani mai târziu, Al Arrab din Arabia Saudită a cumprărat producătorul de locomotive. Cumpărătorul a preluat de la stat pachetul majoritar de acţiuni, pentru 2,3 milioane de euro. De asemenea, firma a preluat și datoriile Electroputere, evaluate la 60 de milioane de dolari.

Președintele Consiliului de administrație a fost numit Fathi Taher, multă vreme considerat cel mai bogat om de afaceri arab din România. Acesta a promis atunci că va face investiţii de câteva zeci de milioane de euro, însă n-a făcut nimic. Nici fabrica n-a mai produs iar la trei zile după privatizare, proprietarii au decis să vândă 12 hectare din incinta fostei uzine unui dezvoltator imobiliar. Astfel, producţia de locomotive a devenit o amintire! Terenul din curtea societății ar fi fost vândut cu 30 de milioane de euro. Ulterior, acolo a fost ridicat un mall.

Sursa Puterea

Puteţi urmări ştirile 10TV.RO şi pe Facebook!

Comentează

Back to top button