ECONOMIE

Vești bune pentru sute de români! Se vor acorda noi sume de bani

Vești bune pentru sute de români! Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus în dezbatere publică cadrul necesar implementării unui nou sprijin financiar pentru fermierii români, începând cu anul 2023.

Este vorba despre proiectul de Ordin prin care se aprobă criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condiţiile şi modul de implementare a intervențiilor aferente sectorului apicol din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat.

Potrivit reprezentaților MADR, sprijinul financiar acordat sectorului apicol prin intermediul intervențiilor apicole pentru perioada 2023 – 2027 se asigură din bugetul alocat fondurilor FEGA și are o valoare de 60.816.300 euro, respectiv 12.163.260 euro alocare anuală, din care 50% contribuția Uniunii Europene și 50% contribuția României.

Actul normativ prevede că termenul limită de depunere a cererii de plată şi a documentelor care o însoţesc este data de 4 august, inclusiv, a fiecărui an. Ca regulă generală, cheltuielile aferente intervențiilor apicole cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027 se realizează de către solicitanți în perioada 1 ianuarie – 4 august, inclusiv, a fiecărui an de cerere. Prin excepție, pentru anul 2023, cheltuielile aferente intervențiilor apicole cuprinse în Planul Strategic PAC 2023-2027 se realizează de către solicitanți în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentului ordin și 4 august 2023, inclusiv.

”Beneficiarii intervențiilor apicole pot fi atât apicultori, persoane fizice şi juridice”

Potrivit actului normativ, beneficiarii intervențiilor apicole pot fi atât apicultori, persoane fizice şi juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008, cât și asociaţii, federaţii, cooperative agricole, uniuni, constituite din apicultori conform legislației în vigoare, denumite în continuare forme asociative apicole legal constituite, conform agro-tv.ro.

Formele asociative apicole legal constituite care accesează aceste intervenții trebuie să funcţioneze conform legislaţiei naţionale în vigoare la data depunerii cererii de plată.

Condiţiile de eligibilitate generale pentru intervențiile accesate de către apicultori sunt:

a) deținerea de competențe în domeniul apiculturii;

b) deținerea stupilor identificaţi de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor;

c) deținerea și completarea carnetului de stupină cu toate activitățile desfășurate în cadrul stupinei (mișcarea efectivului, efectuarea tratamentelor, deplasările în pastoral) la data efectuării acestora;

d) achiziția de medicamente pentru tratarea varoozei și/sau nosemozei necesare întregului efectiv de familii de albine, atât cel deținut, cât și cel achiziționat, indiferent de intervenția accesată.

Proiectul de ordin mai prevede că beneficiarii intervențiilor apicole solicită direct sprijinul financiar, prin intermediul persoanei împuternicite notarial sau prin reprezentantul legal și depun cererea de plată la sediul centrelor judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti.

Sursa Bugetul.ro

Puteţi urmări ştirile 10TV.RO şi pe Facebook!

Comentează

Back to top button