Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ECONOMIE

Alocația pentru copii – Unde se depun actele pentru a primi banii

Alocația pentru copii este o formă de sprijin financiar acordată de către stat părinților sau tutorelor legali pentru îngrijirea și creșterea copiilor.  

Aceasta are rolul de a contribui la satisfacerea nevoilor de bază ale copiilor și la asigurarea unui nivel minim de trai, notează StirileProtv.

În 2023, alocația pentru copii constă într-o sumă 613 lei pentru copiii cu vârsta până la doi ani și 256 de lei pentru copiii de la 2 la 18 ani. Scopul alocației pentru copii este acela de a sprijini familiile în creșterea și îngrijirea copiilor, asigurându-le un nivel minim de siguranță financiară.

În România, beneficiază de alocație de stat și copiii cetățenilor străini, dar și cei ai persoanelor fără cetățenie rezidente în România, în condițiile legii, dacă locuiesc împreună cu părinții.

Când și unde se depun actele pentru alocație nou-născut

Dacă ai un nou-născut, trebuie să știi că cererile pentru stabilirea alocației de stat se depun și se înregistrează la primăria comunei, orașului, municipiului sau sectoarelor municipiului București, pe a căror rază teritorială își au domiciliul sau reședința reprezentanții legali ai copiilor.

Părinții copilului nou-născut beneficiază de alocație următoarea lună după ce depun actele.

Solicitarea acordării alocației pentru copiii nou-născuți se face până la împlinirea de către copil a vârstei de 12 luni.

Ce sume de bani primesc copiii:

·     631 de lei pentru copii cu vârsta de pâna la 2 ani;

·     256 de lei pentru copii cu vârsta de peste 2 ani;

·     631 de lei pentru copii cu vârsta intre 3 si 18 ani încadrați într-un grad de handicap.

Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii

Ca să beneficiezi de alocația pentru copil, trebuie să depui o cerere, alături de alte câteva acte.

Acte alocație copii:

·     Cerere (o găsești AICI)

·     Copie acte de identitate părinți

·     Certificat de naștere copil copie și original

·     Libret de familie sau certificat de familie copie și original

·     Copie hotărâre de adopție, după caz

·     Copie acte reședință

·     Extras de cont pe numele titularului, dacă vrei alocația într-un cont bancar

Cum se depun online actele pentru alocația copiilor

Procesul de depunere online a actelor pentru alocația copiilor poate varia în funcție de instituția responsabilă de administrarea acestui program și de sistemul specific al fiecărei instituții.

Cu toate acestea, majoritatea instituțiilor oferă posibilitatea depunerii actelor online prin intermediul platformelor lor web.

De exemplu, locuitorii sectorului 1 din București pot trimite cererea și documentele pe adresa de e-mail alocatii@dgaspc-sectorul1.ro.

Pentru asta, toate documentele și formularele trebuie completate integral, semnate și datate. De asemenea, solicitanții trebuie să semneze o declarație pe proprie răspundere privind veridicitatea documentelor depuse.

Documentele care însoțesc cererea și declarația pe proprie răspundere trebuie scanate și încărcate în format pdf, apoi trimise pe adresa de e-mail de mai sus.

Dacă dosarul e complet, vei primi pe mail numărul de înregistrare. Dacă informațiile nu sunt complete, vei primi un telefon prin care ți se va cere să rezolvi situațiile apărute și să completezi informațiile solicitate.

Solicitanții care locuiesc în sectorul 1 București pot găsi AICI toate informațiile necesare.

Ceilalți solicitanți trebuie să caute Agenția Județeană sau municipală pentru Plăți și Inspecție Socială a orașului de proveniență.

Pe site-ul instituției vei găsi toate informațiile necesare, formularele și cererile pe care va trebui să le completezi. Apoi, va trebui să scanezi documentele, să le încarci în format PDF și să le trimiți la adresa de e-mail indicată pe site-ul instituției. Altfel, poți suna direct la ei pentru a cere ajutor și îndrumare privind cererea online de alocație a copiilor.

Cum se obține alocație pentru copiii de peste 18 ani 

În România, tinerii care au peste 18 ani pot beneficia de alocație până termină studiile. Aceștia trebuie să urmeze cursuri de învățământ liceal sau profesional. Dar alocația nu se acordă tinerilor care repetă anul școlar, decât dacă se întâmplă acest lucru din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical.

Condițiile care trebuie îndeplinite sunt: reședința legală a solicitantului trebuie să fie în România și cel care primește alocație trebuie să urmeze cursurile unui liceu sau ale unei școli profesionale/vocaționale, dacă are peste 18 ani.

Pentru a solicita alocația după 18 ani, trebuie să faci un dosar cu următoarele acte:

·     cerere tip pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii (în cazul tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani şi urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, completată de elev);

·     adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ prin care se atestă că este înscris în clasa/ anul şcolar;

·     copie după cartea de identitate.

Dacă vrei ca banii să îți fie virați într-un cont bancar, trebuie făcut un dosar separat care să conțină:

·     Cerere tip completată de elev;

·     Extract de cont;

·     Copie după buletin.

Dacă nu faci această cerere, vei primi alocația prin mandat poștal.

Dosarul pentru alocație poate fi trimis online la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială din raza orașului sau municipiul solicitantului.

Schimbarea contului de alocație copil

Dacă vrei să schimbi contul în care primești alocația copilului, există câțiva pași pe care trebuie să îi urmezi.

Părinții care vor să schimbe contul în care primesc alocația copilului, trebuie să aibă noul extras de cont cu care să meargă la Agenția pentru Plăți și Inspecție Specială, unde să depună noul extras de cont alături de o cerere de virare a alocației în contul indicat.

Când intră pe card alocația

Plata alocației de stat în 2023 se face pe data de 8 a fiecărei luni.

Astfel, fiecare părinte sau copil care primește alocația pe card va încasa pe data de 8 a fiecărei luni suma de bani cuvenită, în funcție de vârsta copilului.

Confom legii, copilul este titularul dreptului la alocația de stat, dar banii sunt încasați de părinți, având în vedere că elevii sunt minori. În anumite cazuri, copilul poate primi banii pe card, având în vedere că multe bănci oferă elevilor opțiunea de a își face un cont bancar special pentru minori.

Alocația de plasament

Alocația de plasament se referă la suma de bani acordată lunar pentru susținerea copiilor aflați în plasament familial sau în instituții de protecție a copilului. Această alocație este menită să acopere cheltuielile de îngrijire și nevoile copiilor.

Este acordată fiecărui copil pentru care s-a stabilit plasarea la o familie, persoană sau asistent maternal.

„Alocaţia se plăteşte persoanei sau reprezentantului familiei care a luat în plasament copilul, asistentului maternal, reprezentantului organismului privat acreditat ori tutorelui până la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani, denumiţi în continuare beneficiari”, arată legea.

Alocația se acordă și după ce copilul împlinește 18 ani, numai în cazul plasamentului, dacă măsura se continuă și după această dată cu câteva condiții: dacă tânărul își continuă studiile – în fiecare formă de învățământ de zi până la 26 de ani, pe o perioadă de până la 2 ani sau când se prelungește măsura de plasament și până la finalizarea studiilor, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani.

Alocația de plasament este de 718 de lei, la care se adaugă indemnizația de sprijin de 420 de lei, pentru persoana sau asistentul maternal care ia copilul în grijă.

Alocația pentru copiii născuți în străinătate

Pentru ca un copil născut în străinătate să beneficieze de alocație de stat din România, părinții trebuie să facă un dosar care să conțină:

·     Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii semnată de către reprezentantul legal al copilului;

·     Buletine de identitate părinți

·     Certificat căsătorie părinți

·     Declarație notarială din care să rezulte că nu a solicitat alocația de stat pentru copii în termenul legal motivînd că în ultimile 12 luni pentru care a solicit alocația de stat pentru copii restantă  a locuit pe teritoriul României și că reședința copilului este în România

·     Adeverința de la școală în cazul copiilor școlari;

·     Documente justificative: copia certificatului de naștere al copilului (transcris dacă este cazul) și al actului de identitate al reprezentantului legal;

·     Documentele din care să rezulte situația juridică a copilului față de reprezentantul legal și documente justificative, care să ateste faptul că minorul a benficiat / nu a beneficiat în spațiul UE de prestații sociale;

·     Dacă se dorește efectuarea plații beneficiului social într-un cont bancar se atașează un extras de cont al reprezentantului legal;

·     Plata dreptului la beneficii familiale în România, se va acorda în funcție de situația în care se găsesc membrii familiei şi ţinând cont de regulile de prioritate prevăzute de Regulamentul European CE nr. 883/2004.

Plata alocaţiei de stat pentru copii se efectuează începând cu luna următoare înregistrării cererii.

Sursa: StirileProtv

Puteţi urmări ştirile 10TV.RO şi pe Facebook!

Comentează

Back to top button